Đặt Phòng

Đặt phòng quận Bình Thạnh Giá  Standard 15 USD/ night | Superior 25 USD/ Night | Deluxe 28 USD/Night

Thuê Tháng giá: Standard 360 USD | Superior 420 USD | Deluxe street view 480 USD

Tiếng Việt

Bình Luận Facebook